KATALOG

Vzduchová předčistička obilí KF-12 Kongskilde

Vzduchová předčistička obilí KF-12 Kongskilde

Vzduchová předčistička na obilí KF-12 Kongskilde – aspirátor na obilí, aspirační čistička obilí funguje na principu aspirace. Znečištěné obilí propadává předčističkou vlastní vahou, a to proti proudu vzduchu (z ventilátoru), který naopak proudí zdola nahoru. Tento proud vzduchu unáší s sebou lehké nečistoty a vyčištěné obilí vypadává spodním výpadem. Předčističky obilí se používají pro odloučení lehkých nečistot z obilí, kukuřice, hrachu a bobů. Zařízení lze snadno umístit tak, aby obilí procházelo předčističkou jak při příjmu, tak po sušení i při expedici.
Předčistička, elektromotorem poháněný ventilátor a klapka regulace vzduchu jsou samostatné prvky.
Ventilátor a klapka regulace vzduchu mohou být umístěny na libovolném místě dopravních potrubí. Klapka regulace vzduchu by však měla být umístěna tak, aby bylo možné ji snadno seřizovat, např. v blízkosti prachového cyklónu, kde je nejlépe vidět výsledek procesu předčištění.
Již od roku 1949 dánská firma Kongskilde vyvíjí a vyrábí stroje pro pneumatickou dopravu zrnitých materiálů a dnes patří k nejvýznamnějším výrobcům jak nasávacích, tak tlačných pneumatických dopravníků na světě.
Již brzy po svém založení uvedla tato firma na celosvětový trh i předčističky fungující na aspiračním principu – v současnosti nabízí 4 modely s výkonností od 12 do 60 tun za hodinu, které jsou vhodné jak k zástavbě do posklizňových linek se sušárnami, tak do jednoduchých transportních systémů.

Součástí vzduchové pedčističky obilí je:

– FRL 10 Ventilátor s motorem 0,75 kW, 3×380 V
– Klapka pro FRL 10
– OK160 Násypka

Cena předčističky je bez dopravy.

aspirační čistička zrninKOUPIT PRODUKT NA E-SHOPU