KATALOG

Měřící přenosný panel Agrolog TMS 200 – terminál pro měření teploty v silech

Měřící přenosný panel Agrolog TMS 200 – terminál pro měření teploty v silech

Měřící přenosný panel Agrolog TMS 200 – terminál pro měření teploty v silech a obilních skladech v hromadách obilí (a obdobného materiálu), umístěných volně nebo v plochých skladech.


Technické údaje:
Měřící rozsah: -10 °C – +80 °C. Přesnost: 0,5 ?C.
Displej: 2řádkový LCD. Napájení: alkalická baterie 9 V.
Senzory: 1žilové digitální. Maximální počet senzorů na 1 terminál: 40.
Rozměry přenosného panelu: 160 × 85 × 34 mm.
Hmotnost přenosného panelu: 0,240 kg.
Snadná obsluha, jednoduchá instalace, přímé propojení se senzory, digitální senzory, které nevyžadují kalibraci, velmi příznivá cena.


Systém Agrolog s laminátovými měřícími tyčemi a terminálem TMS 200 umožňuje měřit a kontrolovat teplotu v obilných silech a skladech – naměřené hodnoty se zobrazují na terminálu TMS 200. Systém se vyrábí ve dvojím provedení: jedno umožňuje použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), druhé provedení v neexplozivním prostředí.
Terminál TMS 200 s laminátovými měřícími tyčemi není určený pro nasazení v zónách ATEX – proto jeho použití v těchto zónách je zakázané!


Systém AGROLOG TMS 200 (verze ne pro ATEX) je určený pro měření teploty v hromadách obilí (a obdobného materiálu), umístěných volně nebo v plochých skladech. Bez schválení výrobcem je zakázané tento systém používat k jiným účelům.


Jednotlivé měřící tyče jsou v horní části označené štítkem s číslem tyče (Line No: XX). Rozmístěte tyče do skladovaného materiálu podle vaší potřeby a propojte je pomocí kabelů, které jsou určené k propojení tyčí. Délka jednotlivých propojovacích kabelů je 10 m. Tyče propojujte nikoliv nahodile, ale podle jednotlivých čísel – usnadní vám to orientaci ve výsledcích měření. K poslední tyči pak připojte propojovací kabel k terminálu – tento kabel je jako jediný osazený konektorem typu JACK a jeho délka je také 10 m.


Terminál zapnete stisknutím tlačítka ON/SCAN. Přidržením tohoto tlačítka při zapínání terminálu po dobu po dobu cca 2 sekund zapnete podsvícení displeje. Po zapnutí se na několik vteřin na displeji zobrazí nápis „Agrolog TMS200“, verze software a stav baterie. TMS200 nyní postupně zjistí hodnoty jednotlivých připojených senzorů – v průběhu cyklu měření se na displeji zobrazují běžící hvězdičky. Po ukončení měřícího cyklu se na displeji v druhém řádku zobrazí nejvyšší aktuálně naměřená teplota, na prvním řádku je pak číslo měřící tyče (Line) a číslo senzoru, který tuto teplotu změřil.


Pomoci tlačítek s šipkami nyní můžete odečítat teplotu naměřenou jednotlivými senzory. Tlačítkem | přepínáte mezi jednotlivými senzory na dané tyči, tlačítkem – pak přecházíte na následující tyč. Senzory jsou číslované odspodu, tzn. senzor č. 1 je vždy nejníže. Stisknutím tlačítka ON/SCAN zahájíte nový cyklus měření.KOUPIT PRODUKT NA E-SHOPU